8
Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

1 Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured
 rahvahulgad. 

2 Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja
 ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” 

3 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma
 tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest
 puhtaks. 

4 Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei
 räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis
 Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 

Jeesus tervendab Kapernaumas

5 Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem
 ja palus teda: 

6 „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas
 piinas!” 

7 Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?” 
8 Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et
 sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu
 teener paraneb! 

9 Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on
 sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja
 teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee
 seda!”, siis ta teeb.” 

10 Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes
 temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku
 ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi! 

11 Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja
 läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga
 taevariigis, 

12 Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse,
 kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.” 

13 Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud,
 nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil. 

14 Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat
 palavikus. 

15 Ja Jeesus puudutas ta kätt, ning palavik lahkus temast.
 Ja ämm tõusis üles ning teenis teda. 

16 Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest
 vaevatuid,
 ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged, 

17 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
 „Ta on võtnud ära meie haigused
 ja kandnud meie tõved.”
 

Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette

18 Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis
 ta minna vastaskaldale. 

19 Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma
 tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!” 

20 Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel
 pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” 

21 Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba
 mul enne minna matma oma isa!” 

22 Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma
 surnud matta!” 

Jeesus vaigistab tormi

23 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. 
24 Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid
 paadi. Aga Jeesus magas. 

25 Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes:
 „Issand, aita! Me hukkume!” 

26 Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te
 nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve
 ning järv jäi täiesti vaikseks. 

27 Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on,
 et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?” 

Jeesus ajab välja kurjad vaimud

28 Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale,
 juhtus talle vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut,
 kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia
 seda teed. 

29 Ja vaata, need karjusid: „Mis on meil sinuga asja, sa
 Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?” 

30 Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas. 
31 Kurjad vaimud palusid siis teda: „Kui sa meid välja
 ajad, siis läkita meid seakarja sisse!” 

32 Ja ta ütles neile: „Minge!” Siis need tulid välja ja
 läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve
 ja uppus. 

33 Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid
 kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu. 

34 Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu. Ja teda
 nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »