146
Kiitus Jumalale abi eest

1 Halleluuja!
 Kiida, mu hing, Issandat!
 

2 Ma tahan Issandat kiita oma eluaja!
 Ma tahan oma Jumalale
 mängida, niikaua kui mind on!
 

3 Ärge lootke vürstide peale,
 inimlaste peale, kelle käes ei ole abi!
 

4 Kui tema vaim välja läheb,
 siis ta pöördub tagasi oma mulda;
 selsamal päeval kaovad tema kavatsused.
 
 

5 Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal,
 kelle lootus on Issanda peale,
 oma Jumala peale,
 

6 kes on teinud taeva ja maa,
 mere ja kõik, mis seal sees on,
 kes on ustav igavesti,
 

7 kes mõistab õiglast kohut neile,
 kellele liiga tehakse,
 kes annab leiba näljastele.
 Issand päästab lahti,
 kes on kinni seotud.
 

8 Issand avab pimedate silmad;
 Issand seab püsti need,
 kes on küüru vajutatud.
 Issand armastab õigeid.
 

9 Issand kaitseb võõraid,
 ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi;
 kuid õelate teed ta saadab nurja.
 

10 Issand on kuningas igavesti,
 sinu Jumal, Siion, põlvest põlve!
 Halleluuja!
 

 «  eelmine  141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150  järgmine  »