148
Kogu maailm kiitku Issandat

1 Halleluuja!
 Kiitke Issandat taevastest,
 kiitke teda ülal kõrgustes!
 

2 Kiitke teda, kõik tema inglid!
 Kiitke teda, kõik tema väehulgad!
 

3 Kiitke teda, päike ja kuu!
 Kiitke teda, kõik valguse tähed!
 

4 Kiitke teda, taevaste taevad,
 ja kõik veed taevaste peal!
 

5 Kiitku nad Issanda nime,
 sest kui tema käskis, siis nad loodi!
 

6 Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks;
 tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle.
 
 

7 Kiitke Issandat maa pealt,
 mereloomad ja kõik mere sügavused,
 

8 tuli ja rahe, lumi ja udu,
 marutuul, kes teeb tema sõna järgi,
 

9 mäed ja kõik kingud,
 viljapuud ja kõik seedrid;
 

10 metsloomad ja kõik koduloomad,
 roomajad ja tiivulised linnud;
 

11 ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud,
 vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
 

12 ka noored mehed ja neitsid,
 vanad koos noortega!
 

13 Kiitku nad Issanda nime,
 sest tema nimi üksi on kõrge;
 tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!
 

14 Ja tema on tõstnud kõrgele sarve
 oma rahvale, kõigile oma vagadele,
 kiituslauluks Iisraeli lastele,
 rahvale, kes on tema lähedal.
 Halleluuja!
 

 «  eelmine  141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150  järgmine  »