42
Igatsus Jumala järele

1 Laulujuhatajale: Korahi laste õpetuslaul.
  

2 Otsekui hirv igatseb veeojade järele,
 nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!
 

3 Mu hing januneb Jumala järele,
 elava Jumala järele;
 millal ma tulen ja näen Jumala palet?
 

4 Mu silmavesi on mulle leivaks
 ööd ja päevad,
 sest mu vastu öeldakse
 kogu päev:
 „Kus on su Jumal?”
 

5 Ma valan välja oma hinge,
 meenutades seda,
 kuidas ma läksin läbi rahvamurru,
 keda ma juhtisin Jumala kotta
 pühapidajate hõiske- ja tänuhääle saatel.
 

6 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing,
 ja nii rahutu mu sees?
 Oota Jumalat,
 sest ma tahan teda veel tänada
 ta palge abi eest!
 
 

7 Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees!
 Seepärast ma tuletan sind meelde
 Jordanimaal ja Hermoni tippudel
 ja Mitsari mäel.
 

8 Sügavus hüüab sügavusele
 sinu koskede kohisemises;
 kõik su veevood ja su lained
 käivad minust üle.
 

9 Päeval annab Issand käsu oma heldusele
 ja öösel kostab minu laul temale,
 palve mu elu Jumala poole.
 

10 Ma ütlen Jumalale, oma kaljule:
 „Mispärast sa oled mu unustanud?
 Mispärast ma pean käima kurvalt
 oma vaenlase surve all?”
 

11 Otsekui luid murdes
 teotavad mind mu rõhujad,
 kui nad iga päev mu vastu ütlevad:
 „Kus on su Jumal?”
 

12 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing,
 ja nii rahutu mu sees?
 Oota Jumalat,
 sest ma tahan teda veel tänada,
 oma abi ja oma Jumalat!
 

 «  eelmine  37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46  järgmine  »