18
Paulus läheb Korintosesse

1 Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. 
2 Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes
 oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna
 keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda.
 Nende juurde tuli Paulus. 

3 Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende
 juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest
 telgitegijad. 

4 Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles
 sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi. 

5 Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid,
 pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas
 juutidele, et Jeesus on Messias. 

6 Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta
 tolmu oma rõivastelt ja ütles neile: „Teie veri tulgu teie pea
 peale! Mina olen puhas! Nüüdsest peale lähen ma paganate
 juurde.” 

7 Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe
 kotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga. 

8 Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma
 Issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning
 nad ristiti. 

9 Aga Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: „Ära karda,
 vaid räägi, ja ära ole vait! 

10 Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle
 kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas.” 

11 Siis ta peatus seal ühe aasta ja kuus kuud,
 õpetades nende seas Jumala sõna. 

12 Aga kui Gallio oli Ahhaia maavalitseja, tõusid juudid
 üksmeelselt Pauluse vastu, viisid ta kohtujärje ette 

13 ja ütlesid: „Tema meelitab inimesi Jumalat teenima
 Moosese Seaduse vastaselt.” 

14 Aga kui Paulus tahtis oma suu avada, lausus Gallio
 juutidele: „Kui see oleks mõni ebaõiglus või kuritöö, oh
 juudid, siis ma peaksin muidugi teie kaebuse ära kuulama. 

15 Aga kui need on vaidlusküsimused õpetuse ja nimede ja teie
 Seaduse pärast, siis katsuge ise toime tulla. Neis asjus ei taha
 mina olla kohtumõistja.” 

16 Ja ta ajas nad ära kohtujärje eest. 
17 Aga nemad kõik haarasid kinni sünagoogi ülemast Soostenesest
 ja peksid teda kohtujärje ees. Gallio ei hoolinud aga sellest
 vähimatki. 

Paulus pöördub tagasi Antiookiasse

18 Paulus jäi sinna veel mitmeks päevaks. Siis ta
 jättis vennad jumalaga ja purjetas koos Priskilla ja Akvilaga
 Süüriasse. Kenkreas oli ta lasknud oma juuksed maha lõigata,
 sest ta oli andnud tõotuse. 

19 Nad saabusid Efesosse ja ta jättis nad sinna. Ta ise läks aga
 sünagoogi ning arutles ja väitles juutidega. 

20 Aga kui nood palusid teda jääda kauemaks, siis Paulus
 ei olnud nõus, 

21 vaid jättis nad jumalaga ja ütles: „Ma tulen tagasi teie
 juurde, kui Jumal tahab.” Ja ta purjetas Efesosest ära. 

22 Kui nad maabusid Kaisareas, läks ta
 Jeruusalemma, tervitas kogudust ja läks edasi Antiookiasse. 

Pauluse kolmanda misjonireisi algus

23 Kui ta oli seal mõnda aega olnud, läks ta ära ja käis
 järjest läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki
 jüngreid. 

24 Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva
 kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse. 

25 Teda oli õpetatud tundma Issanda teed ja vaimult
 keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis
 ainult Johannese ristimist. 

26 Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga
 Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja
 seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. 

27 Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad
 teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui
 Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes
 olid hakanud uskuma armu läbi. 

28 Sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult
 Pühakirjast, et Jeesus on Messias. 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »