2
Läkitus Efesose kogudusele

1 Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes hoiab
 seitset tähte oma paremas käes, kes kõnnib seitsme
 kuldlambijala vahel: 

2 Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning
 et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud
 need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning
 leidnud nad olevat valelikud. 

3 Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu
 nime pärast ega ole ära väsinud. 

4 Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse
 maha jätnud. 

5 Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt
 ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su
 lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt. 

6 Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad nikolaiitide tegusid, mida
 vihkan minagi. 

7 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele:
 Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. 

Läkitus Smürna kogudusele

8 Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja
 Viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud: 

9 Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas -
 ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda,
 vaid on saatana sünagoog. 

10 Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat
 heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning
 teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma
 annan sulle elupärja! 

11 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele:
 Võitjale ei tee teine surm mingit kahju! 

Läkitus Pergamoni kogudusele

12 Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see,
 kelle käes on vahe kaheterane mõõk: 

13 Ma tean, kus sa elad - seal, kus on saatana troon. Ja sa
 pead kinni minu nimest ega ole salanud minu usku ka neil päevil,
 mil Antipas, mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus
 elab saatan. 

14 Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad
 kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli
 laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. 

15 Nõndasamuti on sinulgi nikolaiitide õpetusest
 kinnipidajaid. 

16 Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning
 sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. 

17 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele:
 Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge
 kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski
 peale saaja ei tea. 

Läkitus Tüatiira kogudusele

18 Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala
 Poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on
 vasemaagi sarnased: 

19 Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja
 su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui
 esimesi. 

20 Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes
 nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid
 hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. 

21 Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei
 taha parandada meelt oma hoorusest. 

22 Ennäe, ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielu
 rikkujad suurde viletsusse, kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma
 tegusid, 

23 ja hävitan ta lapsed surmaga, ning kõik kogudused saavad
 aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning
 annan igaühele teist teie tegusid mööda. 

24 Aga ma ütlen teile, muudele Tüatiiras, kellel ei ole seda
 õpetust, kes pole ära tundnud saatana sügavikke, nagu nemad
 ütlevad, - teie peale ma ei pane muud koormat. 

25 Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen! 

26 Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan
 meelevalla paganate üle 

27 ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu
 purustatakse saviastjaid, 

28 otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt, ning ma
 annan talle koidutähe. 

29 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »