98
Jumala õiglase kohtu ülistus

1 Laulge Issandale uus laul,
 sest ta on teinud imetegusid:
 tema parem käsi ja tema püha käsivars
 on toonud temale võidu!
 

2 Issand on andnud teada oma pääste,
 tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
 

3 Ta on tuletanud meelde oma heldust
 ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
 kõik ilmamaa otsad on näinud
 meie Jumala päästet.
 
 

4 Hõisake Issandale, kogu ilmamaa,
 tõstke hõisates häält ja mängige temale!
 

5 Mängige Issandale kandle,
 kandle ja laulude häälega!
 

6 Trompetite ja pasunate häälega
 hõisake kuningas Issanda ees!
 

7 Kohisegu meri ja mis seda täidab,
 maailm ja kõik, kes seal elavad!
 

8 Jõed plaksutagu käsi,
 mäed hõisaku üheskoos
 

9 Issanda ees!
 Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale;
 ta mõistab kohut maailmale õiguses
 ja rahvaile õigluses.
 

 «  eelmine  93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102  järgmine  »