99
Jumala truudus Iisraeli vastu

1 Issand on kuningas!
 Värisegu rahvad!
 Ta istub keerubite peal.
 Vabisegu maa!
 

2 Issand on suur Siionis
 ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
 

3 Andku nad au sinu suurele
 ja kardetavale nimele:
 see on püha!
 

4 Ja kuninga võimsus on,
 et ta armastab õiglast kohut.
 Sina oled kinnitanud õiguskorra,
 sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
 

5 Ülistage Issandat, meie Jumalat,
 ja kummardage tema jalgade järi ette:
 tema on püha!
 
 

6 Mooses ja Aaron on tema preestrite seas
 ja Saamuel nende hulgas,
 kes hüüavad appi tema nime.
 Nad hüüavad Issanda poole
 ja tema vastab neile.
 

7 Pilvesambast ta rääkis nendega.
 Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi,
 mis ta neile oli andnud.
 

8 Sina, Issand, meie Jumal,
 vastasid neile;
 sina olid neile Jumalaks,
 kes annab andeks,
 ja maksab neile kätte nende tegude eest.
 

9 Ülistage Issandat, meie Jumalat,
 ja kummardage tema püha mäe ette!
 Sest püha on Issand, meie Jumal!
 

 «  eelmine  94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103  järgmine  »