Otsing Õp 16,32;Rm 14,19;Ef 3,11-14; Hb 10,19-25
(13 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 1632 Pikameelne on parem kui kangelane, ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. 
Rooma 1419 Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks! 
Efesose 311 ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie Issandas Kristuses Jeesuses, 
12 kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. 
13 Seetõttu ma kutsun teid üles mitte loobuma, kui mind ahistatakse teie pärast - see on teie kirkus. 
14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 
Heebrealaste 1019 Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - 
20 selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu - 
21 ja et meil on suur preester Jumala koja üle, 
22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega! 
23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. 
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.