Otsing Õp 16,33;Mt 6,33;Rm 3,9b-20; Ilm 8,1-5
(19 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 1633 Liisku heidetakse kuuehõlmas, aga selle otsus on Issandalt. 
Matteuse 633 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
Rooma 3Kuidas siis nüüd? On siis meil, juutidel, eeliseid? Ei ainsatki! Me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui kreeklased on kõik patu võimu all, 
10 nõnda nagu on kirjutatud: „Ei ole õiget, ei ühtainsatki, 
11 ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. 
12 Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki. 
13 Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk. 
14 Nende suu on täis sajatamist ja kibedust, 
15 nende jalad on nobedad valama verd, 
16 nende teedel on purustus ja viletsus 
17 ja rahu teed nad ei tunne, 
18 ei ole Jumala kartust nende silme ees.” 
19 Aga me teame, et mida Seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on Seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune; 
20 seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine. 
Ilmutuse 8Kui Tall avas seitsmenda pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. 
Ja ma nägin neid seitset inglit, kes seisid Jumala palge ees, ning neile anti seitse pasunat. 
Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. 
Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. 
Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale, ning sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat.