Otsing 1Jh 3,8b;Mt 4,1-11; Hb 4,14-16; Ps 91;2Kr 6,1-10
(41 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 91Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 
see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 
Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. 
Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. 
Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab, 
ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõunaajal. 
Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. 
Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. 
Sest sina, Issand, oled mu varjupaik! Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks. 
10 Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. 
11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. 
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 
13 Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad. 
14 „Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. 
15 Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. 
16 Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.” 
Matteuse 4Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. 
Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. 
Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” 
Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” 
Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale 
ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.” 
Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.” 
Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust 
ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” 
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!” 
11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. 
2. Korintose 6Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks, 
ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, 
vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, 
hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, 
puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, Pühas Vaimus, siiras armastuses, 
tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, 
aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; 
kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad - ja ennäe, me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; 
10 kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. 
Heebrealaste 414 Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! 
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. 
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 
1. Johannese 3Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.