Otsing 1Jh 5,4;Mt 15,21-28; Rm 10,9-17(18); Ps 37,21-40;Js 49,1-6
(45 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 3721 Õel võtab laenuks ega tasu; aga õige on armuline ja annab. 
22 Sest Issanda õnnistatud pärivad maa ja tema poolt neetud hävitatakse ära. 
23 Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi. 
24 Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt. 
25 Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat. 
26 Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks. 
27 Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti! 
28 Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse. 
29 Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt. 
30 Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust; 
31 tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu. 
32 Õel varitseb õiget ja püüab teda tappa. 
33 Issand ei jäta teda tema kätte ega lase teda hukka mõista, kui ta üle kohut mõistetakse. 
34 Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa; ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse! 
35 Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu. 
36 Aga ta kadus, ja vaata, teda polnud enam; ma otsisin teda, kuid teda ei olnud leida. 
37 Hoia, mis laitmatu, ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik! 
38 Ent üleastujad kaotatakse täiesti ja õelate tulevik hävib. 
39 Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest; tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. 
40 Issand aitab neid ja päästab nad; ta päästab nad õelate käest ning annab neile abi, sest nad otsivad pelgupaika tema juures. 
Jesaja 49Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu nime. 
Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes. 
Ja ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. 
Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. 
Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde - sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus -, 
ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. 
Matteuse 1521 Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. 
22 Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” 
23 Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” 
24 Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.” 
25 Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!” 
26 Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” 
27 Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.” 
28 Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil. 
Rooma 10Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, 
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. 
11 Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” 
12 Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. 
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. 
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? 
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.” 
16 Siiski mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile. Sest Jesaja ütleb: „Issand, kes on uskunud meie kuulutust?” 
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. 
18 Kuid ma küsin: Kas nad ei ole siis kuulnud? Muidugi on, sest: „Kogu maale on kostnud nende hääl ja ilmamaa äärteni nende sõnad.” 
1. Johannese 5Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.