Otsing 1Kn 3,5.9;1Ts 5,14;Kl 4,2-6; Js 3,1-15
(23 vastet, leht 1 1-st)
1. Kuningate 3Gibeonis ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!” 
Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?” 
Jesaja 3Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed, 
sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema, 
viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja. 
Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle. 
Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu. 
Kui vend haarab oma isakojas vennast: „Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!”, 
siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: „Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!” 
Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees. 
Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja. 
10 Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja! 
11 Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle. 
12 Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna. 
13 Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele. 
14 Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu. 
15 Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand. 
Kolossa 4Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! 
Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais, 
et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima. 
Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! 
Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. 
1. Tessaloonika 514 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!