Otsing 1Kr 3,11;Mt 5,2-10(11-12); Rm 3,21-28; Ilm 8,6-13;Gl 5,1-6
(34 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 5avas ta oma suu ja õpetas neid: 
„Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. 
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. 
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. 
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. 
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. 
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. 
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. 
10 Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. 
11 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. 
12 Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. 
Rooma 321 Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, 
22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, 
23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest 
24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, 
25 kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud 
26 oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. 
27 Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. 
28 Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata. 
1. Korintose 311 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 
Galaatia 5Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! 
Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. 
Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu Seadust. 
Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. 
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu. 
Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. 
Ilmutuse 8Ja need seitse inglit, kelle käes oli seitse pasunat, seadsid end pasunat puhuma. 
Esimene puhus pasunat ning sündis rahet ja tuld segamini verega ja see visati ilmamaa peale ning kolmandik ilmamaad põles ära ja kolmandik puudest põles ära ning kõik haljas rohi põles ära. 
Teine ingel puhus pasunat ning otsekui suur tules põlev mägi visati merre ning kolmandik merd muutus vereks, 
ja kolmandik mereloomi, kel hing sees, suri ära, ja kolmandik laevu läks põhja. 
10 Kolmas ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otsekui tõrvik ning kukkus kolmandiku jõgede ja veeallikate peale. 
11 Tähe nimi oli Koirohi. Kolmandik vetest muutus koirohuks ning palju inimesi suri vee kätte, sest see oli läinud mõruks. 
12 Neljas ingel puhus pasunat ning kustutati kolmandik päikest ja kolmandik kuud ja kolmandik tähti, nii et kolmandik neist pimeneks ja kolmandik päeva ei paistaks ja ööd nõndasamuti. 
13 Ja ma nägin ja kuulsin üht kotkast keset taevast lendamas ning suure häälega hüüdmas: „Häda, häda, häda neile, kes elavad ilmamaa peal, nende kolme ingli pasunahääle pärast, kes alles hakkavad pasunat puhuma!”