Otsing 1Pt 5,7;Mt 6,25-34; 1Pt 5,5c-11; Ps 49;Gl 5,25-26; 6,1-3.7-10
(47 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 49Laulujuhatajale: Korahi laste laul. 
Kuulge seda, kõik rahvad! Pange tähele, kõik maailma elanikud, 
nii alamad kui ülemad, üheskoos rikas ja vaene! 
Mu suu räägib tarkusesõnu ja mu südame mõte sügavat tunnetust. 
Ma pööran oma kõrva tähendamissõna poole ja teen kandlega avalikuks oma mõistatuse. 
Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod, 
kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest? 
Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, 
sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, 
10 et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. 
11 Sest nähakse ju, et targad surevad, albid ja sõgedad saavad üheskoos otsa ning jätavad oma varanduse teistele. 
12 Nad arvavad, et nende kojad jäävad igaveseks, nende asulad põlvest põlve; nad on oma nimede järgi nimetanud maakohti. 
13 Ent inimene toreduses ei jää püsima, ta on loomade sarnane, kellele tehakse ots. 
14 See on nende tee, kes loodavad iseendi peale, ja nende järglaste tee, kellele meeldivad nende kõned. 
15 Nagu lambakari pannakse nad kinni surmavalda, surm on neile karjaseks, ja õiglased saavad hommikul nende valitsejaks; surmavald kulutab ära nende kuju, neile ei jää eluaset. 
16 Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela. 
17 Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks! 
18 Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. 
19 Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, 
20 lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. 
21 Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots. 
Matteuse 625 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? 
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? 
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? 
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, 
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. 
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! 
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?” 
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast. 
Galaatia 525 Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! 
26 Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad! 
Galaatia 6Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast. 
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. 
Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. 
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! 
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele! 
1. Peetruse 5Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”. 
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal; 
heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest! 
Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. 
Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. 
10 Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. 
11 Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.