Otsing 1Sm 2,1;Jh 15,15;Lk 22,1-6; Lk 23,13-25
(21 vastet, leht 1 1-st)
1. Saamueli 2Ja Hanna palvetas ning ütles: „Mu süda rõõmutseb Issandas, Issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. 
Luuka 22Aga lähenes hapnemata leibade püha, mida hüütakse paasaks, 
ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas Jeesust hukata, sest nad kartsid rahvast. 
Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne hulgast, 
ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte. 
Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad talle raha. 
Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber. 
Luuka 2313 Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva 
14 ning ütles neile: „Te olete toonud minu juurde selle inimese otsekui rahva ässitaja, ja vaata, mina ei ole teie ees teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate. 
15 Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Heroodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. 
16 Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks.” 
17 [Aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma.] 
18 Aga rahvahulk karjus ja hüüdis: „Hukka ta ära! Lase meile vabaks Barabas!” 
19 Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud. 
20 Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. 
21 Kuid nemad karjusid vastu: „Löö risti, löö ta risti!” 
22 Tema aga ütles neile kolmandat korda: „Kuidas nii, mis ta siis halba on teinud? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks.” 
23 Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti, ja nende kisa võttis võimust. 
24 Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda: 
25 ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi, aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende meelevalla kätte. 
Johannese 1515 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.