Otsing 1Sm 24,20;Mt 5,25;Mk 3,31-35; Gl 3,19-29
(18 vastet, leht 1 1-st)
1. Saamueli 2420 Sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? Issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid! 
Matteuse 525 Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi! 
Markuse 331 Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda. 
32 Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi: „Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas.” 
33 Ent Jeesus vastas neile: „Kes on mu ema ja vennad?” 
34 Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad! 
35 Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.” 
Galaatia 319 Milleks siis Seadus? See on üleastumiste pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus, ja see on seatud inglite kaudu vahendaja käe läbi. 
20 Üksainus ei vaja vahendajat, Jumal on ju üks. 
21 Kas Seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul! Sest vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab teha elavaks, tuleks õigus tõepoolest seadusest. 
22 Kuid Pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad, usust Jeesusesse Kristusesse. 
23 Aga enne usu tulekut me olime Seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. 
24 Nõnda siis on Seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. 
25 Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. 
26 Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, 
27 sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. 
28 Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. 
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.