Otsing 1Sm 26,23;Mt 5,6;Jh 6,(60-62)63-69; Hb 3,7-19
(25 vastet, leht 1 1-st)
1. Saamueli 2623 Issand tasub igaühele tema õiglust ja truudust mööda. Sest Issand andis sind täna minu kätte, aga mina ei tahtnud pista oma kätt Issanda võitu külge. 
Matteuse 5Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. 
Johannese 660 Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: „See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?” 
61 Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: „Kas see ärritab teid? 
62 Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? 
63 Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 
64 Kuid teie seas on mõned, kes ei usu.” Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. 
65 Ja ta ütles: „Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa.” 
66 Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. 
67 Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?” 
68 Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 
69 ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.” 
Heebrealaste 3Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb: „Täna, kui teie tema häält kuulete, 
ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatusepäeval kõrbes, 
kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes, kuigi nad olid minu tegusid näinud nelikümmend aastat. 
10 Seepärast tõusis mu viha selle sugupõlve vastu ja ma ütlesin: Nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. 
11 Nii ma vandusin oma vihas: Nad ei saa minu hingamisse!” 
12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! 
13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi! 
14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. 
15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” - 
16 kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel? 
17 Aga kelle peale ta viha tõusis neljakümneks aastaks? Eks nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna? 
18 Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? 
19 Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast.