Otsing 1Sm 3,18;Mt 6,10;Gl 5,22-26; Sf 1,1-9
(16 vastet, leht 1 1-st)
1. Saamueli 318 Siis jutustas Saamuel temale kõik ega salanud tema ees midagi. Ja Eeli ütles: „Tema on Issand, tehku tema, mis ta silmis hea on!” 
Sefanja 1Issanda sõna, mis tuli Sefanjale, Kuusi pojale, kes oli Gedalja poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Hiskija poeg, Juuda kuninga Joosija, Aamoni poja päevil: 
„Ma võtan maapinnalt kõik sootuks ära, ütleb Issand. 
Ma võtan inimesed ja loomad, võtan taeva linnud ja mere kalad; ma panen õelad komistama ja hävitan inimesed maapinnalt, ütleb Issand. 
Ma sirutan oma käe Juuda vastu ja kõigi Jeruusalemma elanike vastu; ma hävitan sellest paigast Baali jäänused, ebajumalapappide nimed koos preestritega 
ja need, kes katustel kummardavad taevaväge, ja need, kes kummardavad Issandat ning vannuvad tema juures, aga vannuvad ka Milkomi juures, 
ja need, kes on taganenud Issanda järelt, kes ei otsi Issandat ega nõua teda. 
Olge tasa Issanda Jumala ees! Sest Issanda päev on ligidal, sest Issand on korraldanud tapaohvri, on pühitsenud oma külalised. 
Ja Issanda tapaohvri päeval nuhtlen ma vürste ja kuningapoegi ja kõiki, kes panevad selga võõramaised riided. 
Ja ma nuhtlen sel päeval kõiki, kes ronivad lävele, kes täidavad oma isanda koja vägivalla ja pettusega. 
Matteuse 610 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 
Galaatia 522 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, 
23 tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. 
24 Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. 
25 Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! 
26 Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!