Otsing 2Kr 5,10;Mt 25,31-46; Rm 8,18-23(24-25); Ps 50;Ilm 2,8-11
(52 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 50Aasafi laul. Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni. 
Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama. 
Meie Jumal tuleb ega vaiki, tuli põletab tema eel ja tema ümber möllab maru väga. 
Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale. 
„Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!” 
Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Sela. 
„Kuule, mu rahvas, ja ma räägin! Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu: Jumal, sinu Jumal, olen mina! 
Ei ma sind noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati. 
Ei ma võta su kojast härjavärsse ega sikke su taradest. 
10 Sest kõik metsloomad on minu omad, ja kariloomad tuhandeil mägedel. 
11 Ma tunnen kõiki mägede linde, ja loomad minu väljadel on mu juures. 
12 Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle; sest maailm ja selle täius on minu päralt. 
13 Kas ma peaksin sööma härgade liha ja jooma sikkude verd? 
14 Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! 
15 Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!” 
16 Aga õelale ütleb Jumal: „Mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu? 
17 Sina ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. 
18 Kui sa näed varast, siis sa oled meeleldi koos temaga ja sul on osa abielurikkujatega. 
19 Oma suu sa läkitad kurja rääkima ja su keel sepitseb pettust. 
20 Sa istud ja kõneled oma venna vastu ja laimad oma ema poega. 
21 Seda sa tegid, aga mina olin vait. Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina? Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette!” 
22 Pange siis seda tähele teie, kes unustate Jumala, et ma ei murraks, ilma et keegi päästaks! 
23 Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet! 
Matteuse 2531 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile 
32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. 
33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. 
34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! 
35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, 
36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.” 
37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? 
38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? 
39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?” 
40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” 
41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! 
42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, 
43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.” 
44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?” 
45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” 
46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.” 
Rooma 818 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. 
19 Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. 
20 Loodu on ju allutatud kaduvusele - mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega, 
21 et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. 
22 Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; 
23 ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust. 
24 Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? 
25 Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. 
2. Korintose 510 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. 
Ilmutuse 2Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud: 
Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. 
10 Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja! 
11 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ei tee teine surm mingit kahju!