Otsing 2Kr 5,17;Jh 15,1-8; 1Jh 5,1-4; Ps 66;2Kr 4,16-18
(36 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 66Laulujuhatajale: laul ja lauluviis. Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 
Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust! 
Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod! Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, 
kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela. 
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 
Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast! 
Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela. 
Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! 
Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda. 
10 Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud, sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse. 
11 Sa vedasid meid võrku, sa panid vaotise meie niuetele. 
12 Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja küllusesse. 
13 Ma lähen su kotta põletusohvritega, ma tasun sinule oma tõotused, 
14 milleks mu huuled avanesid ja mida mu suu ütles mu kitsikuses. 
15 Ma toon sulle lihavaid põletusohvreid koos jäärade ohvrisuitsuga; ma valmistan sulle ohvriks veiseid koos sikkudega. Sela. 
16 Tulge, kuulge kõik, kes kardate Jumalat, ma jutustan, mis tema on teinud mu hingele! 
17 Tema poole ma hüüdsin oma suuga ja tema ülistus oli mu keelel. 
18 Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud. 
19 Ent mu Jumal on mind kuulnud, ta on pannud tähele mu palvehäält. 
20 Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! 
Johannese 15„Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. 
Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. 
Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. 
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. 
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. 
Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. 
Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. 
Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. 
2. Korintose 416 Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. 
17 Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, 
18 meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. 
2. Korintose 517 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
1. Johannese 5Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. 
Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. 
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. 
Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.