Otsing 2Kr 6,2;Lk 17,20-24(25-30); Rm 14,7-9; Ps 52;Ii 14,1-6
(32 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 14Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju tüli. 
Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära, ta põgeneb nagu vari ega jää püsima. 
Ometi pead sa seesugust silmas ja viid mind enesega kohtu ette. 
Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi! 
Kuna tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes - sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna -, 
siis pööra oma pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule, seni kui ta päevilisena oma päevast rõõmu tunneb! 
Psalm 52Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul, 
kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: „Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.” 
Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva. 
Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija. 
Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela. 
Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt. 
Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela. 
Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda: 
„Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.” 
10 Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti. 
11 Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud, ja ootan su nime, sest su nimi on hea su vagade jaoks. 
Luuka 1720 Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt 
21 ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” 
22 Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha. 
23 Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, 
24 sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval. 
25 Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. 
26 Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil: 
27 nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. 
28 Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, 
29 aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. 
30 Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub. 
Rooma 14Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, 
sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - me oleme Issanda päralt. 
Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand. 
2. Korintose 6ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!