Otsing 2Tm 1,10;Jh 11,1(2)3.17-27(41-45); 2Tm 1,7-10; Ps 37,1-20;Ap 12,1-11
(54 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 37Taaveti laul. Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, 
sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi! 
Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust! 
Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub! 
Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi! 
Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. 
Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi! 
Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha! 
Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa. 
10 Natuke aega, ja õelat ei ole enam; sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. 
11 Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. 
12 Õel kavatseb kurja õigele ja kiristab tema peale hambaid. 
13 Issand naerab teda, sest ta näeb tema hukatuse päeva tulevat. 
14 Õelad paljastavad mõõga ja tõmbavad oma ammu vinna, et kukutada viletsat ja vaest ja tappa neid, kes on õigel teel. 
15 Kuid nende mõõk läheb nende eneste südamesse, ja nende ammud murduvad. 
16 Õige inimese pisku on parem kui paljude õelate suur varandus. 
17 Sest õelate käsivarred murduvad; kuid Issand toetab õigeid. 
18 Issand tunneb laitmatute päevi, ja nende pärisosa jääb igavesti. 
19 Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt. 
20 Sest õelad hukkuvad ja Issanda vaenlased nagu aasade ilu, nad haihtuvad, suitsuna haihtuvad. 
Johannese 11Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast; 
Maarja oli aga see, kes võidis Issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega; tema vend Laatsarus oligi haige. 
Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna: „Issand, vaata, su sõber on haige.” 
17 Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud. 
18 Betaania on aga Jeruusalemma lähedal, umbes paari miili kaugusel, 
19 ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. 
20 Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. 
21 Siis ütles Marta Jeesusele: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. 
22 Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.” 
23 Jeesus ütles talle: „Sinu vend tõuseb üles.” 
24 Marta ütles talle: „Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.” 
25 Jeesus ütles talle: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. 
26 Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” 
27 Marta ütles talle: „Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.” 
41 Siis nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, et sa oled mind kuulnud. 
42 Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahvahulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud.” 
43 Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega: „Laatsarus, tule välja!” 
44 Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile: „Päästke ta lahti ning laske tal minna!” 
45 Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. 
Apostlite 12Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnele kogudusest kurja tegema. 
Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna. 
Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata leibade pühal. 
Heroodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis nelja neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. 
Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. 
Ööl enne seda, kui Heroodes tahtis Peetruse enese ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel kahe ketiga aheldatult, ja vahimehed ukse ees valvasid vanglat. 
Ja ennäe, Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles: „Tõuse kiiresti!” Ja Peetruse ahelad langesid käte ümbert maha. 
Ingel aga ütles talle: „Pane vöö vööle ja seo oma jalatsid jalga!” Tema tegigi nõnda. Ja ingel ütles talle: „Pane oma kuub selga ja tule minu järele.” 
Ja Peetrus tuli välja ja käis tema järel ega teadnud, et see, mis ingel tegi, on tõsi, vaid arvas end nägevat nägemust. 
10 Ja nad läbisid esimese ja teise vahiposti ning tulid linna viiva raudvärava ette. See avanes neile iseenesest ja nad väljusid ja läksid edasi üht tänavat pidi. Ja järsku lahkus ingel tema juurest. 
11 Ja kui Peetrus jälle hakkas aru saama, lausus ta: „Nüüd ma tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning kõigest, mida juuda rahvas ootab.” 
2. Timoteose 1Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, 
kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu, 
10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,