Otsing 5Ms 28,2-3;2Tm 2,8
(3 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 28Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält. 
Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. 
2. Timoteose 2Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost! See on evangeelium,