Otsing 5Ms 5,21;Lk 12,15;Rm 9,31-10,8; 5Ms 3,12-29
(31 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 312 Selle maa me võtsime tol korral oma valdusesse; maa, alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja poole Gileadi mäestikust ning selle linnad andsin ma ruubenlastele ja gaadlastele. 
13 Ja ülejäänud Gileadi ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi, andsin ma Manasse poolele suguharule, kogu Argobi piirkonna; kogu seda Baasanit hüütakse refalaste maaks. 
14 Jair, Manasse poeg, võttis kogu Argobi piirkonna gesurlaste ja maakatlaste piirini ja nimetas selle osa Baasanit oma nime järgi „Jairi telklaagriteks”, nagu see on tänapäevani. 
15 Ja Maakirile ma andsin Gileadi. 
16 Ja ruubenlastele ja gaadlastele ma andsin Gileadist kuni Arnoni jõeni, jõe keskjooksuni - see on piiriks, ja kuni Jabboki jõeni, ammonlaste piirini, 
17 ja lausikmaa ja Jordani ja piirkonna Kinneretist kuni lausikmaa mereni, Soolamereni allpool Pisgaa järsakut päikesetõusu pool. 
18 Ja ma käskisin tol korral teid, öeldes: „Issand, teie Jumal, on andnud teile pärandiks selle maa. Minge, kõik vahvad mehed, relvastatult oma vendade Iisraeli laste ees! 
19 Ainult teie naised ja lapsed ning karjad - ma tean, et teil on palju loomi - jäägu linnadesse, mis ma teile olen andnud, 
20 kuni Issand annab rahu teie vendadele, nõnda nagu teilegi, ja nemadki on vallutanud maa, mille Issand, teie Jumal, annab neile teisel pool Jordanit. Siis pöördugu igaüks tagasi oma maaomandile, mille ma teile olen andnud.” 
21 Ja ma käskisin tol korral Joosuat, öeldes: „Sinu silmad on näinud kõike, mis Issand, teie Jumal, on teinud nende kahe kuningaga: nõnda teeb Issand iga kuningriigiga, millest sa läbi lähed. 
22 Ärge kartke neid, sest Issand, teie Jumal, sõdib ise teie eest!” 
23 Ja ma anusin tol korral Issandat, öeldes: 
24 „Issand Jumal! Sina oled oma sulasele hakanud näitama oma suurust ja oma vägevat kätt. Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid? 
25 Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teisel pool Jordanit, teisel pool seda ilusat mäestikku ja Liibanoni!” 
26 Aga Issand vihastus mu peale teie pärast ega kuulnud mind. Ja Issand ütles mulle: „Küllalt sulle! Ära enam räägi mulle sellest asjast! 
27 Mine üles Pisgaa tippu ja tõsta oma silmad lääne ja põhja ja lõuna ja ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. 
28 Ja anna Joosuale käsk ja kinnita teda, sest tema läheb üle selle rahva ees ja tema annab neile pärisosaks maa, mida sa näed!” 
29 Ja me jäime orgu Beet-Peori kohale. 
5. Moosese 521 Sa ei tohi himustada oma ligimese naist! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema põldu, sulast ja teenijat, härga ja eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!” 
Luuka 1215 Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” 
Rooma 931 Aga Iisrael, kes taotles õigust Seaduse varal, ei ole Seaduseni ulatunud. 
32 Mispärast? Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavat tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi, 
33 nagu on kirjutatud: „Ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju, ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse.” 
Rooma 10Vennad, minu südamesoov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. 
Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt; 
sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. 
Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub. 
Sest Mooses kirjutab Seadusest tuleneva õiguse kohta: „Inimene, kes seda teeb, jääb elama selle kaudu.” 
Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb: „Ära ütle oma südames: Kes läheb üles taevasse? - see tähendab Kristust alla tooma, 
või: Kes läheb alla sügavusse? - see tähendab Kristust üles tooma surnuist.” 
Kuid mida see siis ütleb? „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” See on ususõna, mida me kuulutame.