Otsing Ef 5,8.9;Mt 5,13-16; Ef 5,8b-14; Ps 48;Rm 6,19-23
(31 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 48Korahi laste laul ja lauluviis. 
Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel. 
Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn. 
Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana. 
Sest vaata, kuningad kogunesid ning läksid üheskoos tema vastu. 
Nemad nägid ja tardusid, kohkusid, põgenesid ära. 
Värin valdas neid seal, valu, nagu sünnitajal naisel. 
Idatuulega sa murrad katki Tarsise laevad. 
Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda vägede Issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti! Sela. 
10 Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit. 
11 Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni; su parem käsi on täis õiglust. 
12 Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. 
13 Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! 
14 Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele! 
15 Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle. 
Matteuse 513 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. 
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. 
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. 
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 
Rooma 619 Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. 
20 Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. 
21 Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete. Sest selle tulemus on surm. 
22 Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. 
23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. 
Efesose 5Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed - 
valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -, 
10 uurige, mis on Issandale meelepärane, 
11 ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! 
12 Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. 
13 Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks; 
14 sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud: „Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!”