Otsing Fl 4,4-5;Lk 1,(39-45)46-55(56); Fl 4,4-7; Ps 130;Jh 1,19-23(24-28)
(40 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 130Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand! 
Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält! 
Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks? 
Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. 
Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. 
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. 
Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus! 
Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. 
Luuka 139 Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna 
40 ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. 
41 Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu 
42 ja hüüdis suure häälega: „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! 
43 Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? 
44 Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. 
45 Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.” 
46 Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat 
47 ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
48 sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, 
49 sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi 
50 ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. 
51 Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. 
52 Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, 
53 näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. 
54 Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, 
55 nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.” 
56 Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju. 
Johannese 119 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?” 
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.” 
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.” 
22 Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?” 
23 Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” 
24 Aga läkitatuid oli ka variseride seast. 
25 Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?” 
26 Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, 
27 kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.” 
28 See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. 
Filipi 4Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! 
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.