Otsing Gl 6,2;Lk 6,36-42; Rm 14,10-13; Ps 58;1Pt 3,8-15a(15b-17)
(34 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 58Laulujuhatajale: viisil „Ära hävita!”; Taaveti mõistulaul. 
Kas te tõesti räägite õigust, kohtunikud? Kas te õiglaselt mõistate kohut, inimlapsed? 
Küll te teete südames ülekohut, oma käte vägivalda te kaalute välja maa peal. 
Õelad on loobunud Jumalast lapsekojast alates, valetajad on eksinud sünnist saadik. 
Neil on mürki nagu ussi mürk, nagu kurdil rästikul, kes oma kõrvad kinni topib, 
et ta ei kuuleks lausujate häält, osava võluri võlumist. 
Jumal! Purusta hambad nende suus; kisu välja noorte lõvide hambad, Issand! 
Hääbugu nad nagu vesi, mis laiali voolab; lasku ta välja oma nooled, kuid need olgu otsekui teravikuta! 
Nagu tigu, kes sulab, nad kadugu, nagu nurisünnitis, mis ei ole näinud päikest! 
10 Enne kui teie pajad saavad tunda kibuvitsa leeki, viigu torm nad laiali, olgu toorelt või kuumalt! 
11 Õige rõõmustab, nähes kättemaksmist; ta peseb oma jalad õela veres. 
12 Ja inimesed ütlevad: „Ometi on õigel kasu; tõesti on olemas Jumal, kes mõistab kohut maa peal.” 
Luuka 636 Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! 
37 Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks! 
38 Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” 
39 Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna: „Ega pime suuda pimedat juhtida teel? Eks nad mõlemad kuku auku? 
40 Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. 
41 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? 
42 Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas! ja ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas! 
Rooma 1410 Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, 
11 nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.” 
12 Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma. 
13 Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks! 
Galaatia 6Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
1. Peetruse 3Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. 
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. 
10 Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. 
11 Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda, 
12 sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.” 
13 Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? 
14 Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”, 
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 
16 Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. 
17 Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes.