Otsing Hb 3,15;Lk 8,4-8(9-15); Hb 4,12-13; Ps 119,81-88;2Kr (11,18.23b-30)12,1-10
(42 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 11981 Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma loodan sinu sõna peale. 
82 Mu silmad on lõppemas, igatsedes su ütlust; ma küsin: „Millal sa trööstid mind?” 
83 Sest ma olen nagu nahkastja suitsus; sinu määrusi ma ei ole aga unustanud. 
84 Kui palju päevi on veel su sulasel? Millal saadad täide kohtuotsuse mu tagakiusajate kallal? 
85 Ülbed on kaevanud mulle auke, need, kes ei ela su Seaduse järgi. 
86 Kõik su käsud on tõde; valega kiusatakse mind taga. Aita mind! 
87 Peaaegu oleksid nad lõpetanud minu elu maa peal. Mina aga ei ole hüljanud su korraldusi. 
88 Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust! 
Luuka 8Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga: 
„Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. 
Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. 
Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. 
Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!” 
Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. 
10 Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. 
11 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna. 
12 Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. 
13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. 
14 Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. 
15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. 
2. Korintose 1118 Aga et paljud kiitlevad lihaliku loomuse poolest, siis kiitlen minagi. 
23 Nemad on Kristuse teenrid. Ma räägin pööraselt - mina olen rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus. 
24 Ma olen juutide käest viis korda saanud ühe hoobi vähem kui nelikümmend, 
25 mind on kolm korda keppidega pekstud, üks kord püütud kividega surnuks visata, kolm korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes; 
26 tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, 
27 töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti; 
28 peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast. 
29 Kes on nõder, ja mina ei oleks nõder? Keda kiusatakse, ja mina ei süttiks? 
30 Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtruse üle. 
2. Korintose 12Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja Issanda ilmutuste juurde. 
Ma tean ühte inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest- kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea, Jumal teab - tõmmati kolmanda taevani. 
Ja ma tean, et sama inimest - kas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab - 
tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. 
Selle inimese üle ma kiitlen, iseenesest ei kiitle ma aga muu kui nõtruse üle. 
Jah, kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma loobun sellest, et mõni ei arvaks minust enamat, kui ta mind näeb olevat või mida ta minult kuuleb, 
ka võrratult suurte ilmutuste tõttu. Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. 
Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. 
Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. 
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. 
Heebrealaste 315 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” - 
Heebrealaste 412 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 
13 Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele meil tuleb aru anda.