Otsing Ii 10,12;Fl 2,27;Gl 1,13-24; Ho 9,10-17
(22 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 1012 Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su hoolitsus hoidis mu vaimu. 
Hoosea 910 Ma leidsin Iisraeli nagu viinamarjad kõrbes; nagu esimesed marjad noorel viigipuul, nõnda leidsin teie vanemad. Aga nad tulid Baal-Peori, pühendasid endid Häbile ja muutusid põlastusväärseiks nagu see, keda nad armastasid. 
11 Efraim - linnuna lendab ära nende au, enam ei ole sünnitust, rasedust ega eostust. 
12 Ja kuigi nad kasvataksid oma lapsed suureks, teen mina nad lastetuks, inimestest lahti. Tõesti, häda neile, kui ma neist eemaldun! 
13 Efraim, nagu ma näen, on palmiks, mis on istutatud vainule; aga Efraim peab viima oma lapsed tapja kätte. 
14 Anna neile, Issand, mida sa pidid andma: anna neile viljatu rüpp ja kuivetunud rinnad! 
15 Kõik nende kurjus on Gilgalis, seal hakkasin ma neid vihkama. Nende kurjade tegude pärast ajan ma nad ära oma kojast. Ma ei armasta neid enam: kõik nende vürstid on tõrksad. 
16 Efraim lüüakse maha, nende juur kuivab, nad ei kanna vilja. Kui nad siiski sünnitaksid, surmaksin mina nende kalli ihuvilja. 
17 Minu Jumal hülgab nad, sest nad ei kuula teda. Neist saavad põgenikud paganate seas. 
Galaatia 113 Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada 
14 ning ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes. 
15 Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane 
16 ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega 
17 ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse. 
18 Seejärel, kolme aasta pärast, läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. 
19 Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda. 
20 Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta! 
21 Seejärel ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse. 
22 Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks. 
23 Nad ainult kuulsid räägitavat: „See, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada.” 
24 Ja nad ülistasid Jumalat minu pärast. 
Filipi 227 Ta ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks.