Otsing Ii 33,13-14;Lk 24,32;Lk 13,10-17; Gl 6,11-18
(19 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 3313 Mispärast sa riidled temaga, kui ta ei vasta inimesele iga sõna peale? 
14 Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. 
Luuka 1310 Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. 
11 Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. 
12 Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!” 
13 Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. 
14 Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!” 
15 Aga Issand vastas talle: „Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma? 
16 Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?” 
17 Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. 
Luuka 2432 Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?” 
Galaatia 611 Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega! 
12 Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. 
13 Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. 
14 Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. 
15 Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. 
16 Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile! 
17 Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes. 
18 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.