Otsing Jh 1,1-5(6-8)9-14; Hb 1,1-3(4-6); Mt 2,1-12;Js 11,1-9
(41 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 11Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. 
Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. 
Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, 
vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. 
Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel. 
Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid. 
Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos, ja lõvi sööb õlgi nagu veis. 
Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse. 
Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja. 
Matteuse 2Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma 
ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” 
Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. 
Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. 
Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi: 
Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.” 
Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, 
ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” 
Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. 
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 
12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. 
Johannese 1Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
Seesama oli alguses Jumala juures. 
Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 
tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 
Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, 
see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
Heebrealaste 1Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, 
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, 
kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas 
ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. 
Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud: „Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.”? Ja veel: „Mina olen temale Isaks ja tema saab minule Pojaks!”? 
Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb: „Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!”