Otsing Jh 1,14;Lk 2,(1-14)15-20; Tt 3,4-7; Mt 1,18-25;Jh 3,31-36
(39 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 118 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 
19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 
20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. 
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 
22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 
23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 
24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, 
25 ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. 
Luuka 2Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. 
See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. 
Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. 
Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, 
et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. 
Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. 
Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. 
Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. 
Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: 
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” 
15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” 
16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. 
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. 
18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. 
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. 
20 Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. 
Johannese 114 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
Johannese 331 Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast, on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. 
32 Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud, ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu. 
33 Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. 
34 Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu; Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu järgi. 
35 Isa armastab Poega ja on andnud tema kätte kõik. 
36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. 
Tiituse 3Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, 
siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. 
Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, 
et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.