Otsing Jh 1,17;Jh 2,1-11; Rm 12,(4-8)9-16; Ps 55;1Kr 2,1-10
(59 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 55Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul. 
Jumal, pane tähele mu palvet ja ära peida ennast mu anumise eest! 
Pane tähele mind ja vasta mulle! Ma ekslen ümber ägades ja jooksen uisapäisa 
vaenlase hääle tõttu, õela rõhumise pärast, sest nad veeretavad mu peale nurjatust ja vihas kiusavad nad mind taga. 
Mu süda vabiseb mu sees ja surma koledused on langenud mu peale. 
Kartus ja värin tulid mu peale ja õudus kattis mind. 
Siis ma ütlesin: Oh oleksid mul tuvi tiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama. 
Vaata, ma põgeneksin kaugele ja viibiksin kõrbes. Sela. 
Ma tõttaksin pääsema pakku tuulepöörise, maru eest. 
10 Hävita nad, Issand, sega nende keeled, sest ma näen linnas vägivalda ja riidu! 
11 Ööd ja päevad nad käivad piki tema müüre, nurjatus ja vaev on ta keskel. 
12 Kadu on ta keskel ja ta turult ei tagane rõhumine ja pettus. 
13 Sest mitte vaenlane ei laima mind, seda ma taluksin; mitte mu vihamees ei suurusta mu vastu, tema eest ma peidaksin ennast, 
14 vaid sina, inimene nagu mina, mu sõber ja tuttav, 
15 kellega meil oli armas osadus, Jumala kotta läksime koos rahvahulgaga. 
16 Karaku surm nende kallale, mingu nad elusalt alla surmavalda, sest selge kurjus on nende elamuis, nende põues! 
17 Aga mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind. 
18 Õhtul ja hommikul ja lõunaajal ma kurdan ja ägan, ja ta kuuleb mu häält. 
19 Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber. 
20 Jumal kuuleb ja vastab neile, tema, kes istub aujärjel iidsest ajast. Sela. Sest nad ei muuda meelt ega hakka kartma Jumalat. 
21 See mees oli pistnud oma käed nende külge, kes pidasid temaga rahu, ta rikkus oma lepingut. 
22 Pehmem kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale; libedamad kui õli on tema sõnad, kuid need on siiski nagu paljastatud mõõgad. 
23 Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget! 
24 Jah, sina, Jumal, tõukad nad hukatuse auku; mõrtsukad ja petised ei saa oma elupäevi poolegi peale. Aga mina loodan sinu peale! 
Johannese 117 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
Johannese 2Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. 
Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. 
Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” 
Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” 
Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” 
Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast, igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit. 
Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. 
Ja ta ütles neile: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja nemad viisid. 
Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on - teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe 
10 ja ütles talle: „Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles.” 
11 See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. 
Rooma 12Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, 
nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. 
Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; 
olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; 
olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. 
Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! 
10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! 
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! 
12 Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! 
13 Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! 
14 Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! 
15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! 
16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad! 
1. Korintose 2Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. 
Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. 
Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas 
ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, 
et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 
Tarkusest me kõneleme täiuslike seas; ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, 
vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. 
Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti löönud. 
Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” 
10 Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.