Otsing Jh 10,11.27.28;Jh 10,11-16(27-30); 1Pt 2,21b-25; Ps 87;1Pt 5,1-4
(26 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 87Korahi laste lugu ja laul. Tema alusmüür on pühadel mägedel - 
Issand armastab Siioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid. 
Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn. Sela. 
„Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga - need on seal sündinud.” 
Aga Siionist öeldakse: Mees mehelt on nad seal sündinud, ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda. 
Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse: „See on seal sündinud.” Sela. 
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse: „Kõik mu allikad on sinus!” 
Johannese 1011 Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. 
12 Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -, 
13 ta on ju palgaline ega hooli lammastest. 
14 Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, 
15 nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. 
16 Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. 
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle 
28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. 
29 Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. 
30 Mina ja Isa oleme üks.” 
1. Peetruse 221 Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. 
22 „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust”; 
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt; 
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole. 
1. Peetruse 5Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: 
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, 
mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. 
Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.