Otsing Jh 12,24;Jh 12,20-26; 2Kr 1,3-7; Ps 84;Jh 6,55-65
(36 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 84Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul. 
Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! 
Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. 
Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal! 
Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela. 
Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. 
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. 
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. 
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela. 
10 Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet! 
11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. 
12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad. 
13 Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. 
Johannese 655 sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. 
56 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. 
57 Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. 
58 See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.” 
59 Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. 
60 Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: „See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?” 
61 Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: „Kas see ärritab teid? 
62 Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? 
63 Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 
64 Kuid teie seas on mõned, kes ei usu.” Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. 
65 Ja ta ütles: „Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa.” 
Johannese 1220 Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. 
21 Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda: „Isand, me tahame Jeesust näha.” 
22 Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. 
23 Aga Jeesus ütles neile: „Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. 
24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. 
25 Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. 
26 Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa. 
2. Korintose 1Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 
Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 
Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 
Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks; kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks; see saab teoks, kui te vapralt talute neidsamu kannatusi, mida meiegi kannatame. 
Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.