Otsing Jh 12,32;Jh 15,26-16,4; Ef 3,14-21; Ps 68,20-36;Jr 31,31-34
(36 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 6820 Tänu olgu Issandale! Päevast päeva kannab meie koormat Jumal, kes on meie pääste. Sela. 
21 See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal, meie Issand, toob välja surmastki! 
22 Aga Jumal peksab puruks oma vaenlaste pea ja nende karvase pealae, kes oma süütegudes kõnnivad. 
23 Issand on öelnud: „Ma toon nad tagasi Baasanist, ma toon nad tagasi mere sügavustest, 
24 et sa kastaksid oma jala verre ja su koerte keel saaks oma osa su vaenlastest.” 
25 Su pidurongi nähakse, oh Jumal, su pidurongi pühamus, mu Jumal ja mu kuningas! 
26 Ees käivad lauljad, taga keelpillimängijad, keskel trummilööjad neitsid. 
27 Rahvakogudes tänage Jumalat, tänage Issandat, teie, kes olete Iisraeli allikalt! 
28 Seal on Benjamin, noorim, nende juhataja, Juuda peamehed oma hulkadega, Sebuloni peamehed, Naftali peamehed. 
29 Sinu Jumal seadis sulle võimuse. Kinnita, Jumal, mis sa meie heaks oled teinud! 
30 Sinu Jeruusalemma templi pärast toogu kuningad sulle ande! 
31 Taltsuta elajas pilliroos, härgade kari rahvaste vasikate seas, need, kes alistuvad hõbetükkide pärast! Jumal pillutab rahvad, kes igatsevad lahinguid. 
32 Suured isandad tulevad Egiptusest, Etioopia sirutab rutuga oma käed Jumala poole. 
33 Teie, ilmamaa kuningriigid, laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust, sela, 
34 temale, kes sõidab taevaste taevas, mis on muistsest ajast! Ennäe, tema annab kuulda oma häält, võimsat häält. 
35 Andke Jumalale võimus! Tema kõrgus on Iisraeli üle ja tema võimus pilvedes. 
36 Kardetav oled sina, Jumal, oma pühast paigast, Iisraeli Jumal; tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale! 
Jeremija 3131 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: 
32 mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt - selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -, 
33 vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 
34 Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. 
Johannese 1232 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” 
Johannese 1526 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. 
27 Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. 
Johannese 16Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. 
Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. 
Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. 
Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega. 
Efesose 314 Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 
15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, 
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, 
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, 
18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.