Otsing Jh 3,14.15;Jh 12,12-19; Fl 2,5-11; Ps 92;Js 50,4-9
(39 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 92Lugu ja laul hingamispäeval. 
Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem, 
hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust, 
kümnekeelsel pillil ja naablil, kandlel mängides. 
Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 
Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 
Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. 
Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. 
Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti! 
10 Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. 
11 Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metshärjal, ma olen võitud värske õliga. 
12 Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. 
13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 
14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. 
15 Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad 
16 kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut. 
Jesaja 50Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 
Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 
Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 
Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 
et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 
Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 
Johannese 314 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 
Johannese 1212 Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, 
13 ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: „Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!” 
14 Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud: 
15 „Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes.” 
16 Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. 
17 Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. 
18 Just seepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. 
19 Variserid ütlesid nüüd üksteisele: „Eks te näe, et te ei saavuta midagi! Vaata, kogu maailm jookseb tema järele!” 
Filipi 2Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 
kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 
vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 
Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 
Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, 
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 
11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.