Otsing Jh 3,30;Lk 1,57-67(68-75)76-80; Ap 19,1-7;1Pt 1,8-12
(37 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 157 Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. 
58 Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. 
59 Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. 
60 Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” 
61 Nemad ütlesid talle: „Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.” 
62 Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. 
63 Sakarias palus lauakese ning kirjutas: „Johannes on tema nimi.” Ja kõik imestasid. 
64 Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. 
65 Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. 
66 Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: „Mis saab küll sellest lapsest?” Sest Issanda käsi oli temaga. 
67 Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: 
68 „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse 
69 ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, 
70 nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi - 
71 päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, 
72 et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, 
73 vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile. 
74 Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda 
75 vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. 
76 Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, 
77 et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises 
78 meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. 
79 See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” 
80 Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette. 
Johannese 330 Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.” 
Apostlite 19Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, 
küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.” 
Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.” 
Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.” 
Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. 
Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. 
Neid oli kokku umbes tosin meest. 
1. Peetruse 1keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, 
kui te võtate vastu usu eesmärgi - oma hingede pääste. 
10 Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. 
11 Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. 
12 Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.