Otsing Jh 6:24-35; 2Ms 16:2-15; Ps 78:12-29; Ef 4:17-24
(52 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 16Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu, 
ja Iisraeli lapsed ütlesid neile: „Oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis! Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada.” 
Siis Issand ütles Moosesele: „Vaata, ma lasen taevast sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogugu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile: kas nad käivad minu Seaduse järgi või mitte? 
Aga kui nad kuuendal päeval valmistavad, mis nad on koju toonud, siis on seda kahekordselt rohkem, kui nad iga päev on kogunud.” 
Siis Mooses ja Aaron ütlesid kõigile Iisraeli lastele: „Täna õhtul te saate teada, et see on Issand, kes teid tõi välja Egiptusemaalt, 
ja hommikul te näete Issanda auhiilgust. Tema on kuulnud teie nurisemist Issanda vastu. Aga kes oleme meie, et te nurisete ka meie vastu?” 
Ja Mooses ütles: „Issand annab teile täna õhtul liha toiduks ja hommikul leiba kõhutäiteks. Issand on kuulnud teie nurisemist, kuidas te olete nurisenud tema vastu. Aga kes oleme meie? Teie nurisemine ei ole meie vastu, vaid on Issanda vastu.” 
Ja Mooses ütles Aaronile: „Ütle kogu Iisraeli laste kogudusele: Tulge Issanda palge ette, sest tema on teie nurisemist kuulnud!” 
10 Ja sündis, et kui Aaron oli rääkinud kogu Iisraeli laste kogudusega ja nad pöördusid kõrbe poole, vaata, siis nähti pilves Issanda auhiilgust. 
11 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
12 „Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.” 
13 Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber. 
14 Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas. 
15 Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: „Mis see on?” Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: „See on leib, mida Issand annab teile süüa. 
Psalm 7812 Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptusemaal Soani väljal. 
13 Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu. 
14 Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tule valgusega. 
15 Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otsekui suurtest ürgveevoogudest. 
16 Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed. 
17 Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes Kõigekõrgema vastu. 
18 Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi, 
19 ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: „Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes? 
20 Ennäe, ta lõi küll kaljut, ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale?” 
21 Sellepärast, kui Issand seda kuulis, siis ta raevutses, tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu, 
22 sest et nad ei uskunud Jumalasse ega lootnud tema pääste peale. 
23 Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed 
24 ning laskis sadada nende peale mannat toiduks; ta andis neile taeva vilja. 
25 Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. 
26 Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule; 
27 ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva, 
28 ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade. 
29 Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid. 
Johannese 624 Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. 
25 Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: „Rabi, millal sa siia said?” 
26 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. 
27 Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.” 
28 Siis nad ütlesid talle: „Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?” 
29 Jeesus vastas: „See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.” 
30 Siis nad ütlesid talle: „Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? 
31 Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.” 
32 Siis ütles Jeesus neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. 
33 Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” 
34 Siis nad ütlesid talle: „Issand, anna meile alati seda leiba!” 
35 Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. 
Efesose 417 Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles, 
18 olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. 
19 Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. 
20 Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, 
21 kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. 
22 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, 
23 ning saada uueks oma mõttelaadilt 
24 ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses.