Otsing Jh 6:60-69; Jos 24:15-17; Ps 34:16-23; Ef 5:21-32
(33 vastet, leht 1 1-st)
Joosua 2415 Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!” 
16 Siis vastas rahvas ja ütles: „Jäägu see meist kaugele, et me jätame maha Issanda ja teenime teisi jumalaid! 
17 Sest Issand on meie Jumal, tema on see, kes meid ja meie vanemad tõi välja Egiptusemaalt orjusekojast, kes meie silma ees tegi neid suuri tunnustähti ja kes meid hoidis kogu sellel teel, mida me käisime, ja kõigi rahvaste seas, kelle keskelt me läbi läksime. 
Psalm 3416 Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. 
17 Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. 
18 Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. 
19 Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. 
20 Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. 
21 Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid, ükski neist ei murdu. 
22 Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. 
23 Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. 
Johannese 660 Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: „See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?” 
61 Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: „Kas see ärritab teid? 
62 Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? 
63 Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 
64 Kuid teie seas on mõned, kes ei usu.” Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. 
65 Ja ta ütles: „Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa.” 
66 Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. 
67 Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?” 
68 Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 
69 ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.” 
Efesose 521 Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, 
22 naised oma meestele otsekui Issandale, 
23 sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. 
24 Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. 
25 Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, 
26 et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, 
27 et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. 
28 Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. 
29 Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, 
30 sest me oleme tema ihu liikmed. 
31 „Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.” 
32 See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest.