Otsing Jos 24,15;1Kr 4,1;2Ts 3,1-5; 5Ms 27,1-10
(17 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 27Ja Mooses koos Iisraeli vanematega andis rahvale käsu, öeldes: „Pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan! 
Sel päeval, mil te lähete üle Jordani maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, püstita enesele suured kivid ja võõpa need lubjaga! 
Ja kirjuta nende peale kõik selle Seaduse sõnad, kui sa oled läinud üle jõe, et jõuda maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, maa, mis piima ja mett voolab, nagu Issand, su vanemate Jumal, sinule on öelnud. 
Ja kui te olete läinud üle Jordani, siis püstitage Eebali mäele need kivid, nagu ma täna teid olen käskinud, ja võõbake need lubjaga! 
Ja ehita sinna altar Issandale, oma Jumalale, altar kividest, mille külge sa ei tohi panna raudriista! 
Tahumata kividest ehita Issanda, oma Jumala altar ja ohverda sellel põletusohvreid Issandale, oma Jumalale! 
Ja tapa tänuohvreid, söö seal ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala ees! 
Ja kirjuta kivide peale kõik selle Seaduse sõnad hästi selgesti!” 
Ja Mooses ja leviitpreestrid rääkisid kogu Iisraeliga, öeldes: „Vaiki ja kuule, Iisrael! Täna oled sa saanud Issanda, oma Jumala rahvaks. 
10 Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!” 
Joosua 2415 Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!” 
1. Korintose 4Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. 
2. Tessaloonika 3Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures 
ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest. Sest usku ei ole kõikidel. 
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. 
Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes, et te olete teinud ja teete, mida me käsime. 
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole!