Otsing Jr 14,9;Gl 3,26;2Ms 2,11-15(16-22)23-25; Am 5,18-24
(24 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 211 Ja see sündis neil päevil, kui Mooses oli suureks kasvanud, et ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust; ja ta nägi ühte egiptuse meest peksvat heebrea meest tema suguvendade hulgast. 
12 Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. 
13 Kui ta teisel päeval läks välja, vaata, siis taplesid kaks heebrea meest, ja ta ütles õelale: „Miks sa peksad oma ligimest?” 
14 Aga see vastas: „Kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks? Kas mõtled tappa ka mind, nagu sa tapsid egiptlase?” Siis Mooses kartis ja mõtles: „Asi on tõesti ilmsiks tulnud!” 
15 Ka vaarao kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa. Aga Mooses põgenes vaarao eest ja asus Midjanimaale. Kord istus ta seal ühe kaevu ääres. 
16 Midjani preestril oli seitse tütart; need tulid ja ammutasid vett ning täitsid künad, et joota oma isa lambaid ja kitsi. 
17 Aga karjased tulid ja tõrjusid nad eemale; siis Mooses tõusis ja aitas neid ning jootis nende loomi. 
18 Kui nad tulid oma isa Reueli juurde, küsis see: „Kuidas te täna jõudsite nii kiiresti?” 
19 Nad vastasid: „Keegi egiptuse mees päästis meid karjaste käest; ta ammutas meile ka vett ning jootis lambaid ja kitsi.” 
20 Siis ta ütles oma tütardele: „Kus ta on? Miks jätsite mehe sinna? Kutsuge ta leiba võtma!” 
21 Ja Mooses otsustas jääda selle mehe juurde; see andis oma tütre Sippora Moosesele. 
22 Temale sündis poeg ja ta pani sellele nimeks Geersom, sest ta ütles: „Ma olen võõras võõral maal.” 
23 Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast; ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. 
24 Ja Jumal kuulis nende ägamist, ja Jumal mõtles oma lepingule Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga. 
25 Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. 
Jeremija 14Mispärast sa oled nagu jahmunud mees, nagu keegi, kes on võimetu päästma? Ja ometi oled sa meie keskel, Issand! Meile on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha! 
Aamos 518 Häda neile, kes igatsevad Issanda päeva! Milleks teile Issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. 
19 See on, nagu keegi põgeneb lõvi eest, aga temale tuleb vastu karu; või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. 
20 Eks ole Issanda päev pimedus, aga mitte valgus? See on sünge ja sel pole sära. 
21 Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. 
22 Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. 
23 Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! 
24 Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! 
Galaatia 326 Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses,