Otsing Jr 31,33;2Kr 3,3;1Ms 2,1-3; Ef 6,18-24
(12 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 2Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. 
Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. 
Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. 
Jeremija 3133 vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 
2. Korintose 3On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. 
Efesose 618 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 
19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, 
20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. 
21 Et teiegi saaksite teada, kuidas mu käsi käib ja mida ma teen, siis jutustab seda teile Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas. 
22 Ma saadan tema teie juurde just sellepärast, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta julgustaks teie südameid. 
23 Rahu vendadele ja armastust koos usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
24 Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses!