Otsing Js 25,8;Rm 12,12;Kl 2,1-7; 5Ms 1,34-46
(22 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 134 Kui Issand kuulis teie valju kõnet, siis ta vihastus ja vandus, öeldes: 
35 „Tõesti, ükski neist meestest sellest pahast sugupõlvest ei saa näha seda head maad, mille ma vandega olen tõotanud anda teie vanemaile, 
36 peale Kaalebi, Jefunne poja: tema näeb seda ja temale ja tema lastele ma annan selle maa, millel ta on astunud, sellepärast et ta kõiges on järgnenud Issandale!” 
37 Ka minu peale vihastus Issand teie pärast, öeldes: „Sinagi ei pääse sinna. 
38 Joosua, Nuuni poeg, kes teenib sind, jõuab sinna; kinnita teda, sest tema peab selle jaotama pärisosaks Iisraelile. 
39 Ja teie lapsed, keda te ütlete saavat röövsaagiks, teie pojad, kes täna veel ei mõista head ja kurja, jõuavad sinna; neile ma annan maa ja nemad pärivad selle. 
40 Teie aga pöörduge ja minge teele kõrbe poole mööda Kõrkjamere teed!” 
41 Siis te vastasite ja ütlesite mulle: „Me oleme Issanda vastu pattu teinud! Me tahame minna ja sõdida, nõnda nagu Issand, meie Jumal, meid on käskinud.” Ja te panite igaüks oma sõjariistad vööle ning olite valmis minema mäestikku. 
42 Aga Issand ütles mulle: „Ütle neile: Ärge minge ja ärge sõdige, sest mina ei ole teie keskel - et teid ei löödaks maha teie vaenlase ees!” 
43 Ja ma rääkisin teile, aga te ei kuulanud, vaid tõrkusite Issanda käsu vastu ja olite ülemeelikud ning läksite mäestikku. 
44 Aga emorlased, kes elasid seal mäestikus, tulid välja teie vastu ja ajasid teid taga mesilaste kombel ning hajutasid teid Seiris kuni Hormani. 
45 Siis te pöördusite tagasi ja nutsite Issanda ees. Aga Issand ei kuulanud teie häält ega pannud teid tähele. 
46 Ja te jäite Kaadesisse selleks pikaks ajaks, mis te seal viibisite. 
Jesaja 25Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Jah, Issand on rääkinud! 
Rooma 1212 Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! 
Kolossa 2Ma tahan, et te teaksite, kui suur võitlus on mul teie ja laodikeialaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud, 
et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse - Kristuse - tunnetamises, 
kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. 
Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega, 
sest ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu poolest ometi teiega, rõõmustades, kui ma näen teie korda ning teie kindlat usku Kristusesse. 
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas, 
olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.