Otsing Js 31,5;2Tm 2,19;Ef 4,(8-10)11-16; Ef 4,17-24
(19 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 31Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. 
Efesose 4Seepärast ütleb Kiri: „Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.” 
Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse? 
10 Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. 
11 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, 
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, 
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, 
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. 
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. 
17 Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles, 
18 olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. 
19 Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. 
20 Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, 
21 kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. 
22 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, 
23 ning saada uueks oma mõttelaadilt 
24 ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. 
2. Timoteose 219 Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”.