Otsing Js 40,15;Mt 28,18-20;Nl 5,1-22; Jh 9,35-41
(33 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 4015 Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. 
Nutulaulud 5Mõtle, Issand, sellele, mis on meiega juhtunud, vaata ja näe meie teotust! 
Meie pärisosa on läinud võõraste, meie kojad muulaste kätte. 
Me oleme jäänud orbudeks, isatuiks, meie emad on lesed. 
Vett me joome raha eest, puid me saame ostes. 
Jälitajad on meil kaela peal, me väsime, meile ei anta asu. 
Egiptusele ja Assurile me andsime käe, et saada kõhutäit leiba. 
Meie vanemad tegid pattu: neid ei ole enam. Meie kanname nende süüd. 
Orjad valitsevad meie üle, ei ole nende käest lahtikiskujat. 
Elu ohustades toome enestele leiba, sest kõrbes on mõõk. 
10 Meie nahk hõõgub nagu ahi näljakõrvetuste pärast. 
11 Siionis on naised raisatud ja Juuda linnades neitsid. 
12 Vürstid on poodud nende käe läbi, vanade vastu ei ole olnud austust. 
13 Noored mehed peavad ajama käsikivi ja poisid komistavad puukoorma all. 
14 Vanemad on kadunud väravast, noorukid pillimängude juurest. 
15 On lõppenud meie südame rõõm, meie tants on muutunud leinaks. 
16 Kroon on langenud meie peast. Häda meile, et oleme pattu teinud! 
17 Seepärast on meie süda haige, nende asjade pärast on meie silmad jäänud pimedaks, 
18 Siioni mäe pärast, mis on nii laastatud, et seal luusivad rebased. 
19 Sina, Issand, valitsed igavesti, sinu aujärg jääb põlvest põlve. 
20 Mispärast sa tahad meid unustada alatiseks, meid maha jätta pikaks ajaks? 
21 Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume! Uuenda meie päevi nagu muiste! 
22 Või oled sa meid tõuganud hoopis ära, vihastunud meie peale üliväga? 
Matteuse 2818 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” 
Johannese 935 Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates: „Kas sa usud Inimese Pojasse?” 
36 Too kostis: „Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.” 
37 Jeesus ütles talle: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.” 
38 Aga tema lausus: „Ma usun, Issand!” ja kummardas teda. 
39 Jeesus ütles: „Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.” 
40 Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja ütlesid talle: „Kas meiegi oleme pimedad?” 
41 Jeesus ütles neile: „Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete: „Meie näeme”, siis jääb teie patt teile.