Otsing Js 40,3.10;Mt 11,2-6(7-10); 1Kr 4,1-5; Ps 33;Js 40,1-8(9-11)
(47 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 33Hõisake Issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituslaulu! 
Tänage Issandat kandlega; kümnekeelse naabliga mängige talle! 
Laulge talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega! 
Sest Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. 
Tema armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa. 
Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. 
Ta kogub mere veed nagu paisu taha, ta paneb ürgveed varaaitadesse. 
Kartku Issandat kogu ilmamaa, tema ees värisegu kõik maailma elanikud! 
Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile. 
10 Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. 
11 Issanda nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. 
12 Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. 
13 Issand vaatab taevast, ta näeb kõiki inimlapsi. 
14 Oma elamu paigast ta vaatleb kõiki ilmamaa elanikke, 
15 tema, kes valmistab nende südamed, paneb tähele kõiki nende tegusid. 
16 Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu abil. 
17 Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. 
18 Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, 
19 et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. 
20 Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema. 
21 Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. 
22 Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind! 
Jesaja 40Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. 
Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. 
Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale! 
Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks! 
Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud.” 
Hääl ütleb: „Kuuluta!” Ja teine kostab: „Mida ma pean kuulutama?” „Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. 
Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. 
Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.” 
Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: „Vaata, teie Jumal!” 
10 Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu. 
11 Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. 
Matteuse 11Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid 
temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?” 
Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete: 
pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi 
ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!” 
Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? 
Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades. 
Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit! 
10 Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. 
1. Korintose 4Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. 
Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. 
Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, ka ma ise ei mõista enda üle kohut, 
sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu üle kohut mõistab. 
Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.