Otsing Js 42,1;Jh 17,25;1Sm 16,14-23; Hb 1,5-14
(22 vastet, leht 1 1-st)
1. Saamueli 1614 Aga Issanda Vaim lahkus Saulist ja üks kuri vaim Issandalt kohutas teda. 
15 Siis ütlesid Saulile tema sulased: „Vaata ometi, kuri vaim Jumalalt kohutab sind. 
16 Käskigu nüüd meie isand oma sulaseid, kes on su ees, otsida mees, kes oskab kannelt lüüa, et ta siis, kui su peal on Jumala kuri vaim, mängiks oma käega ja sul oleks siis parem olla!” 
17 Ja Saul ütles oma sulastele: „Vaadake siis mulle üks mees, kes hästi mängib, ja tooge mu juurde!” 
18 Ja üks noortest meestest kostis ning ütles: „Vaata, ma olen näinud petlemlase Iisai poega, kes oskab mängida; ta on vapper kangelane, sõjamees ja osav sõnas; ta on nägus mees ja Issand on temaga.” 
19 Siis läkitas Saul käskjalad Iisai juurde, et nad ütleksid: „Saada minu juurde oma poeg Taavet, kes on lammaste juures!” 
20 Ja Iisai võttis eesli, leiba, nahklähkri veini ja ühe sikutalle ning läkitas oma poja Taavetiga Saulile. 
21 Nii tuli Taavet Sauli juurde ja astus tema teenistusse; Saul armastas teda väga ja Taavet sai tema sõjariistade kandjaks. 
22 Ja Saul läkitas Iisaile ütlema: „Lase Taavet jääda mu teenistusse, sest ta on minu silmis armu leidnud!” 
23 Ja kui vaim Jumalalt oli Sauli peal, võttis Taavet kandle ja mängis oma käega; siis Saul sai hingata ja temal oli parem olla ning kuri vaim lahkus ta pealt. 
Jesaja 42Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. 
Johannese 1725 Õige Isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. 
Heebrealaste 1Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud: „Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.”? Ja veel: „Mina olen temale Isaks ja tema saab minule Pojaks!”? 
Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb: „Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!” 
Inglite kohta ta ütleb küll: „Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks.” 
Aga Pojale ta ütleb: „Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp. 
Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.” 
10 Ja: „Sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö. 
11 Need hävivad, aga sina jääd seisma, kõik nad kuluvad nagu kuub 
12 ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue, ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõpe.” 
13 Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”? 
14 Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?