Otsing Js 58,7;1Jh 4,19;Mt 9,35-10,1(2-4)5-7; Ef 4,1-6
(19 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 58Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? 
Matteuse 935 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. 
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. 
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” 
Matteuse 10Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. 
Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, 
Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, 
Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis. 
Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid: „Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, 
pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde! 
Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! 
Efesose 4Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, 
kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, 
ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. 
Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; 
üks Issand, üks usk, üks ristimine, 
üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. 
1. Johannese 419 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.